Predstavitelia SKVIR

Vstupujete na stránky, ktoré sú určené členom Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej spoločnosti, odbornej zdravotnej a lekárskej verejnosti! Beriem na vedomie že informácie obsiahnuté na stránkach www.angio.sk sekcia SKVIR nie sú určené pre laickú verejnosť.