Endovaskulárna liečba periférneho artériového ochorenia dolných končatín

Periférne artériové ochorenie Čo je periférne artériové ochorenie dolných končatín (PAO DK)?

Periférne artériové ochorenie dolných končatín postihuje 5-10% populácie staršej ako 60 rokov. Vo vyspelých krajinách je najčastejšie spôsobené aterosklerózou, ktorá spôsobuje postupné zužovanie tepien zásobujúcich dolné končatiny. Následne dochádza k vzniku nepomeru medzi potrebou tkanív (najmä svalov) na dodávku živín a možnosťami poškodených ciev túto požiadavku naplniť. PAO DK výrazne znižuje kvalitu života postihnutého jedinca a tiež zvyšuje riziko postihnutia cievneho riečiska v iných orgánoch (srdcová, mozgová cirkulácia atď.).

Aké sú príznaky PAO DK?

Príznaky PAO DK závisia od štádia ochorenia. V prvom, asymptomatickom štádiu nepociťuje pacient žiadne ťažkosti. Ako ochorenie progreduje, začínajú sa objavovať bolesti jednej alebo oboch dolných končatín, označované ako klaudikačné bolesti. Klaudikačná bolesť je charakterizovaná typickou námahovou bolesťou, objavujúcou sa počas chôdze, ktorá prinúti pacienta spomaliť, krívať až zastaviť. Bolesť po zastavení spontánne ustúpi do niekoľkých minút (priemerne za 3- 4 minúty) a pacient je schopný pokračovať ďalej v chôdzi. Pre klaudikačnú bolesť je typické, že sa objavuje načastejšie po prejdení toho istého úseku. Vznik bolesti môže byť postupný alebo náhly. Hovoríme o ischemickej chorobe dolných končatín, alebo dlhodobom nedokrvení dolných končatín - tzv. chronická končatinová ischémia. U 15-30% pacientov ochorenie postupuje do ďalšieho štádia - tzv. kritickej končatinovej ischémie (CLI), kde už je končatina bezprostredne ohrozená amputáciou. Pritom úmrtnosť pacientov s vysokou končatinovou ischémiou je do 3 rokov vyššia ako úmrtnosť na onkologické ochorenia! Ide teda o veľmi závažný celospoločenský problém. Príznaky kritickej končatinovej ischémie sú charakterizované kľudovými bolesťami končatín a tvorbou nehojacich sa rán (pozri endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie). Ak kľudová bolesť vznikne náhle, je sprevádzaná farebnými zmenami kože, končatina je chladnejšia, pravdepodobne sa rozvíja tzv. akútna končatinová ischémia (ALI). K náhlemu prerušeniu prúdenia krvi do končatiny dochádza na podklade rôznych príčin, napr. embolizáciou zo srdca alebo aorty, trombotizáciou tepny, úrazom a vtedy je končatina takisto bezprostredne ohrozená amputáciou. Ďalší postup a možnosti intervenčnej rádiologickej liečby viď. v časti endovaskulárna liečba akútnej končatinovej ischémie.Z uvedeného vyplýva, že je mimoriadne dôležité, aby pacient vyhľadal lekára- špecialistu už v štádiu klaudikačných bolestí PAO. Vtedy je totiž postihnutie končatinových tepien spravidla menej závažné a preto šanca na úplné odstránenie ťažkostí niekoľkonásobne vyššia. Včasná návšteva lekára je dôležitá najmä u pacientov s vyšším rizikom vzniku závažného PAO dolných končatín. Sú to predovšetkým diabetici, fajčiari, pacienti s vysokým krvným tlakom a postihnutím srdcovej, či mozgovej cirkulácie.

Periférne artériové ochorenie Periférne artériové ochorenie

V čom spočíva endovaskulárna liečba PAO DK?

Cieľom liečby PAO DK je obnovenie dostatočného zásobenia tkanív dolných končatín a tým odstránenie, alebo minimálne zmiernenie námahovej (klaudikačnej) bolesti. Endovaskulárna liečba je minimálne invazívna metóda, ktorá umožňuje liečiť postihnutie zúžení a dokonca aj úplných uzáverov tepien s minimálnym zásahom do integrity tela. Umožňujú to špeciálne cievky (katétre) zavedené do cievneho systému cez malý vpich v slabine. Pomocou týchto katétrov je lekár (intervenčný rádiológ) schopný zúžené miesto rozšíriť, prípadne vystužiť špeciálnou výstužou (stentom) a tým obnoviť prietok krvi do postihnutej končatiny.

Aké sú výhody endovaskulárnej liečby?

Hlavnou výhodou endovaskulárnej liečby PAO DK je jej minimálna invazivita (bez operačnej rany, bez nutnosti celkovej anestézy) a vysoká efektivita. Vykonáva sa len v lokálnej anestézii a preto ju môžu podstúpiť aj pacienti vo vysokom veku s mnohými pridruženými ochoreniami. V prípade progresie ochorenia je výhodou možnosť opakovania liečebných zákrokov. Endovaskulárna liečba PAO je moderná a efektívna metóda, ktorá má v rukách skúseného intervenčného rádiológa veľmi nízke riziko komplikácií a vysokú úspešnosť. V súčasnosti poskytuje bezpečné riešenie pre pacientov s príznakmi PAO a pomáha ich návratu do plnohodnotného života.

 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony