Nevaskulárne intervencie

Nevaskulárna intervenčná rádiológia

Celotelové liečebné postupy vykonávané intervenčnými rádiológmi jednotne charakterizuje spôsob zobrazovania operačného poľa, ktoré je v chirurgii vizualizované voľným okom, prípadne optikou, zatiaľ čo v intervenčnej rádiológii sa na to využívajú rôzne zobrazovacie techniky (najčastejšie rtg, sonografia, ale aj CT a MR). To má za následok výrazné zníženie invazivity a výskytu komplikácií intervenčných liečebných postupov pri porovnaní s konvenčnou liečbou. Koncept intervenčnej rádiologickej liečby, s minimálne invazívnym zasahovaním a následným liečením chorobných procesov ľudského tela otvoril okrem kardiovaskulárnej medicíny nevídané možnosti aj v iných odvetviach medicíny, ako je gastroenterológia, urológia, gynekológia, muskuloskeletálna (svalstvo a kostra) medicína či onkológia. Intervenčný rádiológ tak v záujme pacienta ponúka spoluprácu a podiel na zodpovednosti v liečebnopreventívnej starostliovosti aj iným medicínskym špecializáciam. V oblasti nevaskulárnej intervenčnej rádiológie majú najväčšie uplatnenie intervenčné postupy v tráviacom a močovopohlavnom ústrojenstve, onkológii, prípadne v muskuloskeletálnom aparáte. Okrem drenáží rôznych dutín a kolekcií tekutín v tele - tj. napichnutie dutiny pod kontrolou ultrazvuku, CT alebo rtg a odsatie obsahu, prípadne podávanie liečiv priamo do dutiny, sa vo veľkej miere v nevaskulárnej intervenčnej rádiológii (podobne ako tomu je vo vaskulárnej intervenčnej rádiológii) používajú kovové výstuže - stenty. Najčastejšie sú stenty v nevaskulárnej intervenčnej rádiológii zavádzané do tráviacej trubice - tzv. gastrointestinálneho traktu (GIT-u, t.j. do pažeráka, prechodu pažerák-žalúdok, konečníka, hrubého čreva, žlčových ciest, atď.) pri rôznych patologických procesoch (onkologické ochorenia, postihnutia po rádioterapii pri onkologických ochoreniach, zápalové procesy a pod.):

1. Stent - je elastická, samoexpandibilná kovová ( event. umelohmotná), drôtenná výstuž trubicového tvaru, ktorá je zhotovená zo špeciálneho biokompatibilného materiálu. Stenty v závislosti na výrobcovi sa líšia designom vlastnej steny a použitým materiálom.Môžu byť spletené z jedného alebo niekoľkých drôtov.

2. Použitie stentov - vaskulárne - nevaskulárne - môžu byť pažerákové, do žlčových ciest, konečníkové, do priedušiek a močovej rúry.

3. Indikácie zavedenia stentov - môžeme rozdeliť na :

  • liečbu benígnych ( nezhubných ) zúžení v oblasti GIT-u: chronická refluxná ezofagitída, pooperačné zúženia v anastomóze, infekčné ezofagitídy,po skleroterapiikorozívna ezofagitída, achalázia, akútne krvácanie z pažerákových varixov, zúženie žlčových ciest po operáciách, po poranení žlčových ciest, zúženia hrubého čreva a konečníka po zápaloch,m.Crohn, pri liečbe ileu (nepriechodnosti hrubého čreva)
  • liečbu malígnych ( zhubných ) zúžení v oblasti GIT-u: neoperabilný karcinóm pažeráka a kardie žalúdka, recidívy po resekciách nádoru pažeráka a kardie žalúdka, väčšinou v oblasti anastomózy, malígne pažerákovo  pľúcne abnormálne kanáliky(fistuly), sekundárne neoperabilné tumory mediastína spôsobujúce zúženie pažeráka, karcinómy žlčových ciest, inoperabilný karcinóm hrubého čreva a konečníka, recidíva v oblasti anastomózy, sekundárne tumory v oblasti konečníka ( maternica, vaječníky, prostata )

4. Využitie stentov - je určený k uvolneniu benígnych alebo malígnych zúžení ( stenóz, striktúr) GIT-u, kde je štandardné operačné riešenie kontraindikované. Možno ho tiež použiť na liečbu ezofagorespiračných fistúl, krvácajúcich ezofageálnych varixov.

5. Kontraindikácie zavedenia stentov - stent sa nehodí do ostrých ohybov, vysoko do oblasti ezofagu, veľmi nízko v oblasti konečníka ( zvierača - spôsoboval by bolesti konečníka).Ďaľej veľmi zlý zdravotný stav pacienta, nemožnosť rozšíriť zúžený úsek na šírku 10 mm, je to priemer zavádzacieho systému stentu.

6. Komplikácie zavedenia stentov - nie sú časté, môže ísť o migráciu stentu, nesprávnu pozíciu stentu, upchatie stravou u nedisciplinovaných pacientov,nedostatočná funkčná dĺžka stentu,vrast tumoru do lumenu stentu, alergické reakcie na materiály stentu, lokálne bolesti v priebehu 2-3 dní po zavedení stentu

7. Výhody stentovania - implantácia stentov je pomerne jednoduchá a rýchla metóda, odpadajú riziká chirurgickej operácie, celkovej anestézy, nízke percento komplikácií, krátka doba hospitalizácie a najmä okamžitý efekt, hneď po zavedení stentu. Pri zhubných tumoroch stent pacienta nevylieči, ide o paliatívnu liečbu, pomôže pacientovi skvalitniť a ulahčiť zbytok života.

Perkutánna vertebroplastika.

Ďalšia zaujímavá metóda intervenčnej, nevaskulárnej rádiológie je perkutánna vertebroplastika.Je to liečebná stabilizačná metóda, pri ktorej je perkutánnou cestou (cez kožu) telo stavca vyplnené PMMA cementom.Efekt výkonu je hlavne analgetický a stabilizačný. V určitých indikáciách sa pri liečbe uplatňuje i výrazný cytotoxický a terminálny efekt aplikovaného cementu.

  • Indikácie - hlavnou indikáciou sú lézie, ktoré zvyšujú krehkosť stavca - najčastejšie symptomatické fraktúry tiel stavcov pri osteoporóze a neoplastickom postihnutí, ktoré nereagujú na medikamentóznu liečbu.Treťou najčastejšou indikáciou je tzv. hemangiomatózne postihnutie tela stavca. Vzácnou indikáciou je osteonekróza tela stavca (morbus Kummell).
  • Zhodnotenie metódy - vertebroplastika ponúka pacientom predovšetkým rýchlu liečbu bolesti, ale dokáže aj telo stavca stabilizovať a výrazne spomaliť až zastaviť rast hemangiomu či metastatického procesu. Hlavný efekt je teda analgetický a výrazne sa zvyšuje fyzická aktivita pacientov. Komplikácie sú veľmi riedke a klinicky bezvýznamné. Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony

 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony