Kardiovaskulárne zobrazovanie

KARDIO CT

CT scanKardio CT (Computed tomography - výpočtová tomografia) je bezbolestné vyšetrenie s použitím röntgenového prístroja, ktorým získame detailné obrázky srdca. Každý vytvorený obrázok zobrazuje tenký rez srdcom. Počítač spojí všetky vytvorené obrazy, z ktorých vznikne obraz celého srdca.Najväčšou nevýhodou tohto vyšetrenia je, že pacient je vystavený ionizujúcemu - röntgenovému žiareniu. V dôsledku toho by malo byť vyšetrenie vykonané len v indikovaných prípadoch - tzn. ak existuje presný medicínsky dôvod vyšetrenia.Na Kardio CT vyšetrenie pacienta odosiela lekár - špecialista, najčastejšie kardiológ, internista.

Indikácie:

 • zobrazenie vencovitých tepien srdca a ich poškodenie (cievy zásobujúce srdcový sval)
 • zobrazenie pľúcnych žíl
 • veľké cievy (srdcovnica a jej ochorenia)
 • krvné zrazeniny
 • ochorenie osrdcovníka (perikardu)

CT scanKontraindikácie:

 • tehotenstvo
 • alergia na jód (kontrastná látka na CT obsahuje jód)

Kardio CT je vyšetrenie, ktoré dokáže ukázať detailnejšie obrazy ako pri ultrazvukovom vyšetrení srdca a je menej invazívne vyšetrenie ako katetrizácia srdca (nasondovanie - zavedenie cievky priamo do srdca). Po podaní kontrastnej látky je možné veľmi dobre zobraziť vencovité tepny srdca. Vencovité tepny sú srdce zásobujúce krvné cievy, nachádzajúce sa na povrchu srdca. Ak sú tieto cievy zúžené, prípadne upchaté, spôsobujú bolesť na hrudníku, alebo aj srdcový infarkt.Prostredníctvom CT vyšetrenia je možné zobraziť aj srdcovnicu (hlavná tepna vychádzajúca zo srdca, zásobujúca telo okysličenou krvou).

Najčastejšie ochorenia srdcovnice:

 • aneuryzma - výduť steny srdcovnice. Môže byť život ohrozujúca, pretože hrozí jej prasknutie.
 • disekcia - vzniká, keď sa od seba oddelia listy steny srdcovnice - môže byť príčinou bolesti, prípadne smrti.

Táto metóda nie je vhodná na zobrazenie samotného srdcového svalu, vzhľadom na nízky tkanivový kontrast.

 

KARDIO MR

MRKardio MR (Magnetic Resonance - magnetická rezonancia) je diagnostická zobrazovacia metóda, ktorá na zobrazenie využíva silné magnetické pole. Kardio MR vyšetrenie je veľmi presné, získané obrazy sú vysokej kvality, svojou presnosťou je uprednostňované pred ostatnými diagnostickými zobrazovacími metódami ako sú klasická snímka hrudníka, CT vyšetrenie srdca, ultrazvukové vyšetrenie srdca. Pri tomto vyšetrení sa nevyužíva žiadne škodlivé röntgenové žiarenie, preto je táto metóda vyšetrenia srdca pre ľudský organizmus bezpečná a neškodná.Tkanivový kontrast, ktorý sa dá dosiahnuť pri MR vyšetrení, sa nedá získať pri žiadnom inom medicínskom zobrazení.Srdce je možné zobraziť v ľubovoľnej anatomickej rovine a zároveň v pohybe, čo umožňuje posudzovať stenu srdca, funkciu chlopní (viď indikácie).Tak ako na CT aj na MR sa podáva počas vyšetrenia kontrastná látka do žily (väčšinou na ruke).

Indikácie:

Z MR vyšetrenia je možné hodnotiť:

 • štruktúra srdca a jeho funkcia
 • hrúbka steny srdca
 • funkcia srdcových chlopní
 • veľkosť srdcových oddielov (predsiení, komôr)
 • poruchy pohyblivosti steny srdca
 • poškodenie srdca infarktom
 • choroby srdcovnice
 • choroby osrdcovníka (vak obaľujúci srdce)
 • vrodené srdcové chyby a abnormality
 • funkcia srdca ako pumpy

Kontraindikácie (príčiny, prečo nemôže byť Kardio MR vyšetrenie uskutočnené):

 • zavedený kardiostimulátor („strojček na srdce")
 • kovové materiály po operáciách (všetky cudzie kovové časti nachádzajúce sa v pacientovom tele treba prekonzultovať s MR pracovníkmi)
 • make-up - môže obsahovať kovové časti, ktoré môžu spôsobiť popálenie kože
 • tetovanie - môže obsahovať kovové časti, ktoré môžu spôsobiť popálenie kože
 • piercing
 • zubné protézy

Počas vyšetrenia pacient leží na vyšetrovacom stole, ktorý sa pomaly pohybuje dovnútra prístroja. Pacient komunikuje s vyšetrujúcim personálom cez mikrofón a do slúchadiel dostáva dychové pokyny. K získaniu kvalitného vyšetrenia je potrebná spolupráca pacienta.

Benefit Kardio MR vyšetrenia:

 • neinvazívna zobrazovacia technika, nevyužíva röntgenové žiarenie
 • získané obrázky sú detailnejšie, presnejšie ako pri ostatných zobrazovacích metódach srdca
 • je vhodné na stanovenie včasnej diagnózy a hodnotenie srdcových abnormalít
 • zobrazenie celej škály ochorení srdca: funkčné poruchy, steny srdca, srdcových chlopní, vrodené srdcové chyby, nádory, infarkt s možnosťou posúdenia, či je vhodné dané poškodenie liečiť operačne (bypass), alebo zmeny sú v takom rozsahu, že operácia by bola zbytočná a pre pacienta len zaťažujúca
 • možné precízne hodnotiť štruktúru srdca a ako srdce pracuje
 • dovoľuje vyšetriť naraz štruktúry a funkciu srdca a veľkých ciev, bez rizika spojeného s tradičnými viac invazívnymi vyšetreniami.

cardiac infarkt

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony