Ischemická nefropatia

Čo to je?

Ischemická nefropatia je ochorenie obličiek spôsobené zúžením obličkových tepien, s následným nedokrvením (ischemizáciou) obličky. Ischemická nefropatia má svojimi prejavmi ďalekosiahle dôsledky na kardiovaskulárny systém a vylučovanie odpadových látok z tela močovými cestami. Zásadným spôsobom tak ovplyvňuje celkovú chorobnosť a skracuje život postihnutých jedincov.

Aké sú príčiny?

Najčastejšou príčinou zúženia obličkovej tepny je ateroskleróza. Ďalšie zápalové a nezápalové ochorenia, nejasného pôvodu sa podieľajú na zúženiach obličkovej tepny v menej ako 10% (fibromuskulárna dysplázia, nešpecifická arteritída- Takayasuova choroba).

Aké sú prejavy?

Ochorenie sa v dôsledku zúženia obličkovej tepny najčastejšie prejavuje liekmi nekontrolovateľným alebo zle kontrolovateľným vysokým tlakom (tzv. renovaskulárnou hypertenziou) a vedie k zhoršeniu obličkových funkcií s postupným rozvojom obličkovej nedostatočnosti (renálna insuficiencia). Renálna insuficiencia môže vznikať na podklade rôznych ochorení obličiek a prejavuje sa úbytkom až postupným zánikom činnosti obličky - ide o nezvratný (ireverzibilný) proces. K vyšetreniu a dôkazu ischemickej nefropatie zo začiatku postačujú zobrazovacie metódy (ultrazvuk a CT, prípadne MR a angiografia), v pokročilom štádiu postačí aj biochemické vyšetrenie krvi, ktoré dokáže postupné zhoršovanie funkcií obličiek (hladiny urey a kratinínu v krvi).

Intervenčná liečba ischemickej nefropatie:

Renálna insuficiencia na podklade ischemickej nefropatie je jednou z mála foriem renálnej insuficiencie, ktorá je reverzibilná. Endovaskulárnym ošetrením zúženia obličkovej tepny možno okrem upravenia vysokého tlaku u pacienta zvrátiť priebeh obličkovej insuficiencie, zachrániť obličku a dokázateľne predĺžiť život. Technicky spočíva výkon v zavedení stentu do zúženia obličkovej tepny a jeho roztiahnutí (obr. 1). Efekt sa bezprostredne prejaví úplnou alebo čiastočnou korekciou tlaku a zlepšením obličkových funkcií. V prípade rizikových výkonov, napr. pacient s jednou funkčnou obličkou alebo zvýšeným rizikom embolizácie, je vhodné zabrániť možným embolizačným komplikáciám počas výkonu, použitím zariadenia na emboloprotekciu (viď karotický stenting). V prípade akútneho uzáveru obličkovej tepny a ešte zachovaných obličkových funkcií, je dokonca možné, intervenčnými rádiologickými technikami spriechodniť už uzavretú obličkovú tepnu a zachrániť tak obličku (obr. 2).Intervenčná liečba zúžení obličkovej tepny patrí medzi náročné endovaskulárne výkony, avšak v rukách skúseného odborníka predstavuje veľkú nádej na prinavrátenie zdravia pre pacientov s ischemickou nefropatiou.

zúženie obličkovej tepny

Obr.1) zúženie obličkovej tepny u 64 ročného pacienta- hypertonika s jednou obličkou, úspešne intervenčne ošetrené implantáciou stentu.

čerstvý uzáver pred a po zákroku

Obr.2) 54 ročná pacientka s čerstvým uzáverom obličkovej tepny pred a po intervenčnom spriechodnení tepny s pomocou stentu

 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony