Intervenčná embolizačná liečba

Čo to je embolizácia?

Embolizácia je minimálne invazívna procedúra vykonávaná intervenčným rádiológom. Používa sa na uzavretie a liečbu patologicky poškodených ciev v celom tele. Cieľom je zamedziť krvný prítok do cielenej oblasti tela a následne vyradiť patologické cievne štruktúry, resp. ložiská z obehu.

Využitie:

Embolizácia sa najčastejšie používa na liečbu:

 • embolizáciaartériovenóznych malformácií (AVM). Sú to prepojenia medzi arteriálnym a venóznym systémom s následným vytvorením tzv. „krátkeho okruhu". Následkom toho krv neprúdi tak, ako je potrebné a fyziologické, ale cez tieto spojenia. Môžu sa nachádzať kdekoľvek v tele, vrátane mozgu. Embolizácia je najmä pri ochoreniach mozgu metódou voľby, pre vysoké riziko komplikácií chirurgickou cestou.

 

 

 

 • fibroidný tumor
 • fibroidných tumorov maternice. Sú to nezhubné nádory maternice, ktoré môžu spôsobovať závažné menštruačné poruchy, ťažké menštruačné krvácanie, prípadne bolesti v panve, chrbtici alebo tlak na močový mechúr, črevá. Keďže tieto nádory majú bohaté cievne zásobenie, embolizáciou prívodných ciev dochádza k ich zmenšeniu, resp. úplnému vymiznutiu. Hovoríme o embolizačnej liečbe myómov (fibrómov) maternice UFE (z angl. uterine fibroids embolization), ktorá je alternatívou chirurgického odstránenia maternice - hysterektómie. Viac informácii o UFE nájdete na www.uterinefibroids.eu.
 • kontrola krvácania pri poraneniach, tumoroch, žalúdočných vredoch a iných urgentných stavoch. Tieto prípady môžu viesť k rýchlemu vykrvácaniu pacienta a embolizačná technika je jedinou možnosťou záchrany života pacienta.
 • nádorov pečene a obličiek, resp. iných nádorov s bohatým cievnym zásobením
 • varikokély - rozšírenia ciev v oblasti mieška semenníka
 • mozgová aneurizmamozgových aneuryziem, aneuryziem brušných a iných ciev. Aneuryzma je ochorenie, pri ktorej následkom nedostatočnosti steny cievy dochádza k patologickému rozšíreniu cievy s následným vysokým rizikom prasknutia, ktoré môže viesť k úmrtiu pacienta.

 

 

Čo sa na embolizáciu používa?

 • lepidlo
 • dočasné alebo permanentné embolizačné častice
 • kovové špirály a mikrošpirály
 • sklerotizačné materiály

Ako prebieha procedúra?

Procedúra prebieha podobne ako katetrizačná angiografia, pričom počas výkonu sa do cieľovej patologickej oblasti podávajú jednotlivé embolizačné materiály s cieľom vyradiť (uzavrieť) patologickú štruktúru. Dĺžka procedúry je individuálna, závisí od veľkosti patologickej štruktúry, niekedy sú potrebné opakované embolizácie- dve alebo tri v intervale dvoch až šiestich týždňov

Hodnotenie a výsledky liečby:

Výsledky hodnotí intervenčný rádiológ. Pri niektorých výkonoch môže trvať niekoľko týždňov, kým je jasné, že príznaky ochorenia a ochorenie sú kontrolované a eliminované.

Aké sú výhody a nevýhody liečby?

Výhody:

 • oproti chirurgickej technike minimálne invazívna technika bez prítomnosti jaziev
 • minimálne riziko infekcie
 • minimálna dĺžka hospitalizácie (často len 1 deň) a rýchly nástup rekonvalescencie
 • 85% a vyšší efekt pri embolizácii fibroidných tumorov maternice podľa zdrojov svetovej literatúry

Nevýhody:

 • existuje možnosť, že embolus sa v menšej časti dostane aj do zdravého tkaniva
 • v niektorých prípadoch technický neúspech pre nepriaznivé anatomické podmienky pacienta

 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony