Endovaskulárna liečba hlbokej žilovej trombózy

Čo je hlboká žilová (venózna) trombóza (HVT)?

HVT je charakterizovaná vytvorením krvnej zrazeniny v hlbokej žile končatiny. Väčšinou je postihnutá dolná končatina a to najčastejšie predkolenie, avšak rovnako môžu byť postihnuté aj hlboké žily stehna, resp. panvy. Menšie krvné zrazeniny, ktoré sa vytvoria pri HVT nespôsobujú žiadne ťažkosti. Väčšie zrazeniny spôsobia prekážku toku krvi v postihnutej žile čo vedie k nasledujúcim príznakom:

  • opuch postihnutej končatiny
  • bolesť zvýrazňujúca sa pri zvesení končatiny, resp. dlhšom státí
  • začervenanie končatiny

Aj keď prítomnosť týchto príznakov nemusí vždy znamenať prítomnosť HVT, pacient by mal rozhodne navštíviť lekára - špecialistu.

Komplikácie HVT:

HVT nemusí byť nasledovaná ďalšími komplikáciami, avšak niektoré z nich môžu byť veľmi závažné. Patria sem:

  • Pľúcna embólia - predstavuje najzávažnejšiu komplikáciu HVT. Dôjde k nej, keď sa časť krvnej zrazeniny uvoľní a zanesie krvným prúdom do pľúc. To spôsobí zablokovanie toku v pľúcnej tepne a prejaví sa bolesťou na hrudníku, pocitom nedostatku kyslíka, prípadne vykašliavaním krvi. Pacient s pľúcnou embolizáciou vyžaduje okamžitú a intenzívnu liečbu.
  • Posttrombotický syndróm - vznikne ak krvná zrazenina poškodí chlopne v hlbokých žilách končatiny a spôsobí, že krv namiesto odtekania stagnuje v končatine. To môže vyvolať dlhodobú bolesť, opuch a v závažných prípadoch vytvorenie vredu predkolenia.

Rizikové faktory vzniku HVT:

Medzi rizikové faktory vzniku HVT patrí vek nad 40 rokov, obezita, dlhodobá imobilita (stavy po operáciách, dlhodobé lety), stavy po prekonaných HVT v minulosti, výskyt HVT v rodine, poruchy krvnej zrážanlivosti a iné choroby krvi, nádorové ochorenia, cirkulačné problémy pri srdcovom zlyhávaní a ďalšie. Vyššie riziko vzniku HVT majú ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu, hormonálnu substitučnú liečbu, tehotné a dojčiace ženy.

Liečba HVT:

Štandardnou liečbou hlbokej žilovej trombózy je tzv. antikoagulačná liečba, spočívajúca v podávaní liečiv zabraňujúcich tvorbe krvných zrazenín a tým znižujúcich riziko vzniku závažných komplikácií. Tieto látky sa podávajú v injekčnej, neskôr v tabletkovej forme. Liečba je väčšinou dlhodobá, kombinuje sa s nosením tzv. kompresívnych pančúch a vyžaduje spoluprácu pacienta.

Možnosti endovaskulárnej liečby HVT:

HVTHVTV prípadoch rozsiahlej HVT postihujúcej hlboké žily panvy, stehna a prípadne aj ostatné žily končatiny nemusí byť štandardná liečba dostatočná a HVT veľakrát vedie k vzniku posttrombotického syndrómu s chronickým opuchom, bolestivosťou končatiny a tvorbe vredov na predkolení. Moderná intervenčná rádiológia ponúka pri takýchto formách efektívnu alternatívu klasickej liečbe. Spočíva v podávaní látok priamo rozpúšťajúcich krvnú zrazeninu, v kombinácii s mechanickým odstránením zrazenín zo žilového riečiska, minimálnym zásahom do integrity organizmu. Vykonáva sa cez malý vpich v slabine alebo pod kolenom technikou tzv. farmakologickej a mechanickej trombektómie. Pri týchto technikách sa využívajú špeciálne cievky (katétre), ktoré sú v priebehu niekoľkých minút schopné odsať krvnú zrazeninu zo žilného riečiska a tým minimalizovať riziko pľúcnej embólie. Následne sa zabráni poškodeniu chlopňového žilového aparátu a tým vzniku posttrombotického syndrómu so všetkými jeho prejavmi.

 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony