Endovaskulárna liečba akútnej končatinovej ischémie

akútna končatinová ischémia Čo je akútna končatinová ischémia (ALI)?

Akútna končatinová ischémia (ALI) je definovaná ako náhly pokles alebo zhoršenie prietoku krvi končatinou, ktoré predstavuje hrozbu pre jej mobilitu. U starších pacientov je hrozba ochorenia veľmi závažná, pretože môže ohrozovať pacienta aj na živote.

Najčastejšou príčinou ALI je embolizácia krvnej zrazeniny zo srdca alebo veľkých ciev a jej zachytenie v končatinovej tepne, čo spôsobí jej uzáver vedúci k náhlemu nedokrveniu končatiny. Ďalšie príčiny sú vznik krvnej zrazeniny priamo v končatine, cievne zápalové ochorenia, úrazy atď. ALI sa prejavuje náhle vzniknutou a silnou bolesťou končatiny pod úrovňou uzáveru tepny. Končatina je výrazne chladná a bledá. Môže sa dostaviť znížená citlivosť aj pohyblivosť.

Endovaskulárna liečba ALI:

akútna končatinová ischémia ALI je vo veľkej časti prípadov stav vyžadujúci okamžitú a radikálnu liečbu. V minulosti sa liečba obmedzovala len na chirurgické odstránenie krvnej zrazeniny prípadne iného materiálu z cievy otvorenou cestou, čo bolo spojené s vysokým rizikom. Závažnosť komplikácií, vrátane smrti pacienta pri tejto technike, dosahuje cca 10% aj v centrách s bohatými skúsenosťami. Je to spôsobené nutnosťou okamžitej operácie pacienta, ktorý na tento výkon nebol pripravovaný.

akútna končatinová ischémia Súčasná moderná intervenčná rádiológia poskytuje možnosti menej invazívnej a tým bezpečnejšej liečby uvedeného stavu. Ide buď o postupné "rozpustenie" zrazeniny pomocou látky (trombolytika), ktorá je do nej podávaná cez katéter zavedený do cievneho systému. Toto je možné v prípade, ak končatina nie je bezprostredne ohrozená. Druhý spôsob intervenčnej rádiologickej liečby, je priame odstránenie zrazeniny pomocou modernej techniky, tzv. mechanickej trombektómie. Umožňujú to špeciálne katétre schopné v priebehu niekoľkých minút krvnú zrazeninu odsať z cievneho systému a tak obnoviť prietok krvi, čo v mnohých prípadoch znamená záchranu končatiny pred amputáciou. Pritom veľkou výhodou týchto techník je ich nízka invazivita, znížené riziko krvácania a možnosť liečiť aj pacientov s vysokým rizikom chirurgického operačného výkonu.

 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony