Videá a animácie

1.Endovaskulárna liečba zúžení mozgovej cirkulácie- karotický stenting

2.Emboloprotekčný systém(filter) a zavedenie stentu

3.Implantácia karotického stentu

4.Uzatvárací systém cievneho vpichu