Linky

SLS (www.sls.sk) - Slovenská lekárska spoločnosť

CIRSE (www.cirse.org) - Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe

SIR (www.sirweb.org) - Society of Interventional Radiology

KARDIO (www.cardio.sk) - 1. komplexný edukačný portál v slovenčine na tému ochorení srdca

CINRE, s.r.o. (www.cinre.sk) - Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby

SÚSCCH a.s. (www.ssusch.sk) – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

VÚSCH a.s. (www.vusch.sk) - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s

SZU (www.szu.sk) – Slovenská zdravotnícka univerzita

Solen (www.solen.sk) - Váš partner v medicínskom vzdelávaní

KARDIO.tv (www.kardio.tv) - 1. internetová televízia, ktorá je zameraná na na diagnostiku a liečbu srdca a ciev