Intervenčné pracoviská na Slovensku

CINRE - Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby
Medicínsky riaditeľ ProCare Medissimo: MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
E-mail: ivan(.)vulev(a)cinre(.)sk
Primár neurointervenčného programu: MUDr. Rastislav Bažík
E-mail: rastislav(.)bazikv(a)cinre(.)sk
Primár neurológie: MUDr. Martin Kucharík
E-mail: martin(.)kucharik(a)cinre(.)sk
Vedúci lekár neurologickej JIS: MUDr. Eva Unčovská
E-mail: eva(.)uncovska(a)cinre(.)sk
Vedúci lekár neurologických lôžok: MUDr. Jana Thurzová
E-mail: jana(.)thurzova(a)cinre(.)sk
Primár endovaskulárneho programu: MUDr. Tibor Balázs
E-mail: tibor(.)balazs(a)cinre(.)sk
Primár angiológie: MUDr. Marek Tóth
E-mail: marek(.)toth(a)cinre(.)sk
Vedúci chirurg: MUDr. Ernest Marton
E-mail: ernest(.)marton(a)cinre(.)sk
Vedúci lekár angiologických lôžok: MUDr. Tatiana Banásová


Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica
Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Matej Vozár
Lekári: MUDr. Jozef Sivák, MUDr. Samuel Hadvig

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice
Klinika kardiológie – angiologické oddelenie

Primár:MUDr. Martin Koščo
Lekári: MUDr. Martin Moščovič

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Stanislav Okapec
Lekári: MUDr. Michal Žilinčan, MUDr. Zdenko Opravil


Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Klinika rádiodiagnostiky

Primár: MUDr. Ján Kodaj
Lekári: MUDr. Tomáš Žák, MUDr. Michal Slašťan

 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Primár: MUDr. Dana Kozáková
Lekári: MUDr. Piotr Pedowski


Nemocnica Poprad, a.s.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Primár: MUDr. Ľudovít Chalányi
Lekári: MUDr. Heržák Michal, MUDr. Vasiľová Zuzana

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimanna, Prešov
Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Miloslav Šimko
Lekári: MUDr. Marek Dorušinec

 

Fakultná nemocnica Trenčín
Rádiologické oddelenie

Primár: MUDr. Ladislav Badík
Lekári: MUDr. Miroslav Širila, MUDr. Igor Litvín

 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Rádiodiagnostické oddelenie

Lekári: MUDr. Milan Hergel

Fakultná nemocnica Trnava
Rádiologická klinika

Primár: MUDr. Andrej Klepanec, PhD.
Lekári: MUDr. Ján Haršányi, MUDr. Matej Rusina

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Rádiologické oddelenie

Primár: MUDr. Martin Molnár
Lekári: MUDr. Jarmila Hrtánková, MUDr. Martin Filip