Intervenčné pracoviská na Slovensku

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Primár: MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH., FCIRSE
Lekári: MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Peter Drobný
Tel: +421259320298
E-mail: ivan(.)vulev(a)nusch(.)sk

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica
Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Matej Vozár
Lekári: MUDr. Jozef Sivák
Tel.: +421484333671
Email: vozar(.)matej(a)suscch(.)eu

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice
Klinika kardiológie – angiologické oddelenie

Primár: MUDr. Ľubomír Špak
Lekári: MUDr. Martin Koščo, MUDr. Štefan Pataky
Tel: +421557891410
Email: lspak(a)vusch(.)sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Stanislav Okapec
Lekári: MUDr. Michal Žilinčan, MUDr. Zdenko Opravil
Tel: +421484413061
Email: sokapec(a)nspbb(.)sk

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Klinika rádiodiagnostiky

Primár: MUDr. Ján Kodaj
Lekári: MUDr. Dagmar Martášková
Tel: +421444382860
Email: jkodaj(a)yahoo(.)com

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Primár: MUDr. Ivica Drahovská
Lekári: MUDr. Piotr Pedowski
Tel.: +421556404213
Email: pedowski(a)gmail(.)com

Nemocnica Poprad, a.s.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Primár: MUDr. Ľudovít Chalányi
Lekári: MUDr. Heržák Michal, MUDr. Vasiľová Zuzana
Tel: +421527125495
Email: chalanyi(.)l(a)nemocnicapp(.)sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimanna, Prešov
Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Miloslav Šimko
Lekári: MUDr. Marek Dorušinec
Tel:+4217011636
E-mail: simko(a)fnsppresov(.)sk

Fakultná nemocnica Trenčín
Rádiologické oddelenie

Primár: MUDr. Daniel Jando
Lekári: MUDr. Igor Litvín
Tel: + 421326566161
Email: daniel(.)jando(a)fntn(.)sk

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Rádiodiagnostické oddelenie

Lekári: MUDr. Milan Hergel
Tel: +421465112412
Email: milanhergel(a)gmail(.)com

Fakultná nemocnica Trnava
Rádiologická klinika

Primár: MUDr. Vincent Žákovič
Lekári: MUDr. Patrícia Ďurková
Tel: +421335938924
Email: vincent(.)zakovic(a)fntt(.)sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Rádiologické oddelenie

Primár: MUDr. MUDr. Jarmila Hrtánková
Lekári: MUDr. Martin Molnár
Tel: +421415110111
Email: martinmolnar22(a)gmail(.)com